Gumagamit ng cookies ang website na ito para mas mapaganda ang browsing experience mo. Sa patuloy na paggamit ng website na ito, pinapayagan mo ang paggamit ng cookies sa device mo ayon sa pagsasalarawan sa aming Cookie Policy.

MGA PASILIDAD

Pagtanggap

33560768
* Oras ng pagsisiyasat ng negosyo: 8: 00-10: 00
* Pag-check-in: 3pm - 10pm
* Pag-check-out: sa 11am
*Walang curfew
* Libreng Pagpapanatili ng Luggage: 8:00 (sa araw ng check in) - 9:00 (sa araw ng check out)
* Ang mga kaayusan ay maaaring gawin para sa late check-in (pagkatapos ng 10:00). Mas maipapabatid sa amin nang maaga.

KITCHEN & DINIG

33560874
* Naibahaging Kusina / 24H bukas
(IH / refrigerator / microwave / iba pang mga gamit sa kusina ..)
* Libreng Coffee & Tea (Green at Black)
* Karaniwang Paggamit ng Kwarto / 24H bukas
(lounge / lounge ng impormasyon)

LAUNDRY

33560888
* Washing Machine-200 yen
* Dryer-100 yen bawat 20 minuto,
* Libreng detergent

IBA PANG MGA PASILIDAD

33560989
*Libreng wifi
* Shower Room na may Libreng Shampoo at Hugasan ng Katawan
* Mga locker sa lahat ng mga kuwarto
* Towel rental (50 yen)
* Area ng paninigarilyo (Roof Top)
Isara